0 (392) 815-1498

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yazı Boyutu

     Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji); beyin, omurilik, sinirler ve bu sisteme destek yapı ve ilişiklerinin cerrahi (ameliyat gerektiren) hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır.

   Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümümüzde Başlıca Tanı ve Tedavisi Yapılan Hastalıklar;

• Omurga ve omurilik hastalıkları (bel ve boyun fıtıkları, kırıklar, kaymalar, tümörler ve iltihabi hastalıklar)

• Travmalar (trafik kazaları, düşme gibi nedenlerle oluşan sinir sistemi yaralanmaları)

• Tümörler 

• Beyin ve Omuriliğin Damar hastalıkları

• Hidrosefali Tedavisi (beyinde aşırı miktarda beyin-omurilik sıvısı birikimi)

• Doğumsal Omurga ve Omurilik Problemleri

   Boyun Fıtığı: Boyun, sırt, omuz, kol ağrısı, uyuşma, güçsüzlük ortaya çıkar. Ağrı, his kusuru ve kuvvet kaybı şikayetleri olur. Erken dönemde istirahat, kas gevşetici ve ağrı kesici tedaviler uygulanır. Şikayetler geçmezse yapılacak tetkiklerle (MR vs.) kesin tanı konduktan sonra cerrahi girişim yapılır.

   Bel Fıtığı: Bel ağrısı, bacak ağrısı, bacakta uyuşma, incelme, güçsüzlük şikayetleri olur. Erken dönemde istirahat, kas gevşetici ve ağrı kesici tedaviler uygulanır. Şikayetler geçmezse yapılacak tetkiklerle (MR vs.) kesin tanı konduktan sonra cerrahi girişim yapılır.

   Beyin Kanaması: Genellikle; baş ağrısı, kusma, bilinç değişikliği, vücut yarısında güçsüzlük, konuşma bozukluğu bulguları ortaya çıkan beyin kanaması; beyni besleyen damarlardan bir veya bir kaçından dışarı kan sızması sonucu, kanla beslenen bölgenin çalışamaz duruma gelmesi durumudur.

Bölümümüzde beyin kanamasına Bilgisayarlı Beyin Tomografisi ile tanı konulmaktadır. Tomografi sonucuna göre gerekli olduğu durumlarda Kranial MRG tetkiki yapılmaktadır.

   Beyin Tümörü: Beyin Tümörü; baş ağrısı, kusma (Fışkırır tarzda), sara tarzında bayılma nöbetleri, ilerlemiş dönemlerde (Beyinde yerleştiği yere göre) vücudun bazı bölgelerinde felç belirtileri ve kişilik bozuklukları, bazı yeteneklerde (hesap yapma, yazı yazma gibi) bozulma gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır.

Bölümümüzde belirtiler sonucunda konulacak kesin teşhis için kafa içini ve beyini görüntülemek amacıyla Beyin Tomografisi veya MRG çekilir.