0 (392) 815-1498

Üroloji

Yazı Boyutu

    Üroloji bölümümüzde; böbrek, böbrek üstü bezleri, üreterler, mesane, prostat, üretra, penis, testisler ve skrotum gibi organların hastalıkları ile ilgilenmekte ve bu hastalıkların gerek medikal gerekse cerrahi yöntemlerle tedavilerini yapmaktadır. Ayrıca görüntüleme birimimizde yer alan Ultrasound, Multislice Bilgisayarlı Tomografi, Açık MR, Üroflowmetri ve Röntgen cihazları yardımıyla ürolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde yüksek oranda başarı elde edilir. 

Genel Üroloji hastalıkları ve tedavi yöntemleri;

1)Böbrek, üreter ve mesane taşlarında

   •İlaç tedavisi

   •Endoskopik taş ameliyatları

   •PNL perkütan nefrolitotomi

   •Endoskopik üreter taşı tedavisi

   •Lazer ile taş kırma

   •RIRS retrograd

   •Böbrek içi cerrahi

   •Endoskopik yöntem ile mesane taşının kırılması

2)Hidrosel: Testiste sıvı toplanması durumu.

3)Hidronefroz: Böbreklerde taş veya doğuştan kanal darlığı nedeniyle tıkanma sonucu genişleme olması durumu.

4) Üreteropelvik bileşke darlığı: Böbreklerde doğuştan kanal darlığı nedeniyle tıkanma sonucu genişleme olması.

5)Böbrek kistleri

6)Nörojen mesane: İdrar kesesinde depolama ve boşaltma bozuklukları durumu.

Kadın Ürolojisi ve Fonksiyonel Üroloji hastalıkları ve tedavi yöntemleri;

 1)İdrar kaçırma

   •İlaç tedavisi

   •Askı ameliyatları

 2)Sistosel: Mesane sarkması durumu.

 3)Aşırı aktif mesane: Sık idrara çıkma durumu.

 4)İnterstisyel sistit: Bakteriyel olmayan sistit.

 

Erkek Sağlığı için tanısı ve tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar;

 1) İyi huylu prostat büyümesi (BPH)

   •İlaç tedavisi

   •Cerrahi tedavi

 2)Sertleşme sorunu

   •İlaç tedavisi

   •Cerrahi tedaviler (penil protez)

 3)Erken boşalma

 4) Varikosel

 5)Sperm sayımı